Vegpakke for Lindesnesregionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Arbeidsgruppa for utarbeidelse av forslag til Lindesnespakken har følgende sammensetning:figure painting street 400 clr 12685

  • For Marnardal kommune: Helge Sandåker (leder)
  • For Mandal kommune: Harald Øyslebø (nestleder
  • For Mandal kommune: til og med 2014: Linda Verdal
  • For Mandal kommune: fra og med 2015: Kenneth Hjort Rafaelsen
  • For kommunene Audnedal og Åseral: Odd Arne Ougland
  • For Lindesnes kommune: Janne Fardal Kristoffersen

I tillegg deltar som faste observatører i møtene i arbeidsgruppa:

  • Samferdselssjef Vidar Ose, Vest-Agder fylkeskommune
  • Regionsjef Johan Mjåland, Statens Vegvesen
  • Leder av SAM-utvalget Kåre Glomsaker, Vest-Agder fylkeskommune

Daglig leder i Lindesnesregionen Dagfinn Lauvsland er sekretær for arbeidsgruppa.