Plan for likestilling og likeverd

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Dokumentarkivstick figures scale 400 clr 6333

I mappenene nedenfor finner du dokumenter som kan være av interesse i forhold til utarbeidelse av Handlingsplan for likestilling og likeverd. Klikk på mappene for å åpne.

 

 

Kom gjerne med forslag til andre dokumenter som bør legges ut.