Nye Lindesnes planprogram

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Styringsgruppa for prosjektet Nye Lindesnes oversendte i mai 2015 Planprogram for kommunedelplan 2015 – 2027 til kommunestyrene i Lindesnes, Mandal og Marnardal for videre behandling. group chat interaction 400 clr 9894

Nedenfor kan du laste ned planprogrammet.

 By-/kommunestyrene behandlletr i juni 2015 sak vedr, videre veivalg i forbindelse med Kommunereformen Saksutredninger og vedtak finner du ved å klikke på denne lenken.

Referater og andre dokumenter fra utredningsprosjektet: klikk på denne lenken.
Høringsdokumenter, mottatte høringsuttalelser, mv.: Klikk på denne lenken.