Nye Lindesnes

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

group chat interaction 400 clr 9894

Høring Planprogram

Som en videreføring av Kommunereformprosjektet Nye Lindesnes har by-/kommunestyrene i Lindesnes, Marnardal og Mandal vedtatt å legge ut forslag til planprogram for kommunedelplan 2017 – 2027 til offentlig ettersyn i perioden 31. mars – 12. mai. Høringsperioden er nå utløpt.

Nedenfor finner du høringsdokumentene og høringsuttalelser som er kommet inn. I mappen med høringsuttalelser finner du også et notat med Prosjektgruppas kommentarer til den enkelte uttalelse.

Referater og andre dokumenter fra utredningsprosjektet finner du ved å klikke på denne lenken.