Nye Lindesnes kommunereformprosjektet

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

group chat interaction 400 clr 9894

Kommuene Audnedal. Lindesnes, Marnardal og Mandal gjennomførte i perioden september 2014 - mars 2015  kommunereformprosjektet Nye Lindesnes. 
Prosjektet munnet ut i et forslag til planprogram for en ny sammenslått kommune.

Etter behandling i kommunestyrene besluttet Audnedal å ikke gå videre i prosjektet, mens Lindesnes, Marnardal og Mandal vedtok å  fortsette prosessen ved å legge ut planprogrammet til høring i perioden 31.3.15 - 12.5.15. Høringsperioden er nå over.
Klikk på denne lenken for å se høringsdokumentene og mottatte høringsuttalelser.

Nedenfor finner du møtereferater og andre dokumenter fra utredningsprosjektet:

Kommunestyrebehandlingen av planutkastet:

 Referater, presentasjoner og andre dokumenter fra møter i prosjektet:

Økonomiske konsekvenser:

Åpne i pdf (eget vindu)