100 vil bli sykepleier med desentraliserte studier

i kategorien Nyheter

Ronny Løkås100 vil bli sykepleiere med UiAs tilbud om heltidsstudier i distriktet som førstevalg. Det er 2,5 søkere til hver av de 40 studieplassene. Lister-regionen har flest søkere.

Sykepleierutdanning med normal studieprogresjon og desentralisert undervisning er åpenbart populært. Blant kvinner – det er 96 kvinner og 4 menn i søkerbunken.

- Mange søker på basis av realkompetanse, forteller opptaksleder ved UiA, Ronny Løkås.

 

Samme tempo som campus-studenter

De desentraliserte studiene følger samme opplegg som de ordinære sykepleiestudiene ved UiAs campuser i Kristiansand og Grimstad. Forelesningene er også de samme, forskjellen er bare at distriktsstudentene følger med på egen PC eller på større skjermer på samlingsstedet.

I tillegg får de veiledning av faglærere på samlingsstedene, og har egen koordinator for distriktsstudiene i førstelektor Jørn Stordalen http://www.uia.no/kk/profil/jorns fra Institutt for helse- og sykepleievitenskap. http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/helse-_og_idrettsvitenskap/instituttene/helse-_og_sykepleievitenskap

I vår går et kull med 35 ferske sykepleiere ut etter tre år på skolebenken hjemme i stua eller på samlingsstedene på Byremo, Hornnes eller i Farsund.  Fra høsten er et nytt kull i gang.

- Og alle blir ringt etter med tilbud om jobb, helst med start umiddelbart, forteller Øyvind Nordstrøm, Stine Tomine Vigmostad, Heidi Hobbesland og Solvår Ougland, som får sin bachelor som sykepleiere i disse dager.

God spredning på søkerne

I statistikken over søkerne står en tredjedel uten oppgitt poststed, mens en tredjedel har postadresse i Lister-området. Mellom fem og ti sogner – i hvert fall etter postnumrene – til henholdsvis Hornnes og Byremo.  Resten kommer fra hele Sør-Norge, men flest fra Aust- og Vest-Agder: Kristiansand, Mandal, Lillesand, Søgne, Holum og forskjellige adresser rundt Arendal.

Aldersspredningen er også god, fra åtte 19-åringer som formodentlig søker rett fra videregående skole, til 23 søkere som er 40 år eller eldre.

Ved opptaket skal studenter fra kommunene Lindesnes, Mandal, Audnedal, Åseral, Marnardal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Sirdal, Hægebostad og Farsund i Vest-Agder og Setesdalskommunene: Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes i Aust-Agder prioriteres.

Men først blir søknadene gjennomgått og vurdert av Opptakskontoret ved UiA. For de som slipper inn må tilfredsstille kravene til studiekompetanse – enten det er med rent teoretiske fag eller en blanding av teori og praksis.

Svaret på hvem som får tilbud om å begynne på de desentraliserte sykepleiestudiene får vi litt lenger utpå sommeren.  I mellomtiden kan vi glede oss over at frafallet er lite blant de som begynner på studiet. Og at arbeidsgiverne står i kø for å tilsette den attraktive arbeidskraften når de er klare for å begynne i jobb.

Distriktssykepleien

Jobbtilbudene står i kø for denne gjengen som har hatt samlingssted i Byremo videregående skole. Fra venstre forteller Øyvind Nordstrøm fra Konsmo, Stine Tomine Vigmostad fra Konsmo, Heidi Hobbesland fra Eiken, koordinator for desentralisert sykepleierutdanning, førstelektor Jørn Stordalen og Solvår Ougland fra Konsmo.