Lister, Lindesnes og Setesdal - felles fokus på kompetansepolitikk!

i kategorien Nyheter

Foto: Setesdal regionråd/ Marit Kvaale

www.setesdal.no: Janne Fardal frå Lindesnesregionen, Ingunn Foss frå Lister kompetanse og dagleg leiing - her med Per Storetvedt frå Lindesnes og Hallfrid Os-Andersen er viktige samarbeidspartar for Setesdal. I lag har dei tre regionane og Universitetet i Agder funne ein god modell for distriktsvennlege studium- som gjer at UIA kan femne og vere ein viktig kompetanseleveranør for heile Agder. I kvar region er det ein studiestad - knytt til vidaregåande skule. Jan Telhaug frå Byremo er ein av dei. På biletet er UiA representert ved Kari Brodtkorp, Jørn Stordalen og Kari Kruger Grasaas som har hand om sjukepleierutannninga både dei som vart uteksaminert i 2012 og det nye opptaket hausten 2012. (Foto: Setesdal regionråd/ Marit Kvaale)