Lindesnesregionen - mye for pengene!

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Kake - mye for pengene

Kommunebarometeret 2013 viser at Lindesnesregionen har en forbausende tjenesteproduksjon i forhold til de økonomiske rammene.

I april utgav Kommunal Rapport Kommunebarometeret for 4. gang. I barometeret gis kommunene poeng ut fra 116 forskjellige nøkkeltall. Poengoppnåelsen justeres for kommunenes inntekter, og kan slik sett være et mål for hvor gode/mye tjenester kommunene produserer i forhold til hva de har av økonomiske ressurser.

Kommunene i Lindesnesregionen fikk et svært godt resultat: I Vest-Agder holder Lindesnesregionen de 4 første plassene.
Når det gjelder regionsamarbeid er også Lindesnesregionen i en særklasse med 4 av 5 blant de 30 beste kommunene i landet. Ingen andre regionsamarbeid oppnår tilnærmelsesvis en tilsvarende plassering.

Les mer om kommunebarometeret og Lindesneskommunenes plassering i dette notatet: 

2013-05-16-Notat-Kommunebarometeret_og_Lindesnesregionen.pdf