Evaluering av samarbeidet i regionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

check it off the list text 10957

 Agderforskning har hatt oppdraget med å foreta en evaluering av samarbeidet i regi av Lindesnesregionen. Bl.a. er alle kommunestyrerepresenatanter i de 5 Lindesneskommunene blitt invitert til å gi sin mening.

 

 

Rapporten fra Agderforskning beskriver bl.a. hvilket fokus kommunale og interkommunale planer og styringsdokumneter har på samarbeid mellom kommunene. I rapporten oppsummeres og analyseres funnene fra intervjuer av sentrale politiske administrative og politiske ledere, og web-undersøkelsen som ca. 50 % av alle kommunestyremedlemmene i de 5 kommunene besvarte. Til sist i rapporten kommer Agderforskning med noen forslag til hvordan samarbeidet i regionen kan videreutvikles.

 Rapporten kan lastes ned ved å klikke på denne lenken: 

pdfAgderforskning: Evalueringsrapport1.14 MB

pdfVL-04-Presentasjon_Lindesnesrådet_september_2013.pdf1.02 MB

Lindesnesrådet skal ta stillingtil resultene av evalueringene i første møte til høsten.