Lindesneslosen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

visionary figure pointing 400 clr 4129Lindesnesrådet vedtok i møte 6. september å forsøke å finansiere prosjektet "Lindesneslosen".
Bakgrunnen for prosjektet er at kommunene i Lindesnesregionen har et høyt antall unge uføre og et stort antall unge Arbeidsavklaringspenger.  Dersom en hadde kommet ned på en andel tilsvarende landsgjennomsnittet, så ville det gitt en reduksjon på hhv 35 og 33 %. Omregnet til personer tilsvarer det hhv 26 og 63 personer. Dersom det lykkes å finansiere prosjektet vil det etter planen bli gjennomført i perioden 2014 - 2016 og ha en budsjettramme på ca. 20 mill.

Hovedprosjektet gjennomføres i løpet av en prosjektperiode på 3 år, og har følgende 2 hovedsatsinger:

1. Etablering av sosialt entreprenørskap med bistand fra ekstern leverandør i ett år, og med videreføring i egen regi deretter.
2. Etablering av et «losvesen» for å bistå samtlige unge som står i fare for å droppe ut av videregående skole eller jobb. «Losene» skal hjelpe ungdom i faresonen ved å veilede innenfor de tilbud som finnes, og følge opp den enkelte på 1:1 basis.

Prosjektet som foreslås skal i tillegg til å svare på de direkte utfordringene, også utvikle en modell – Lindesneslosen - for å ta tak i slike problemstillinger.
De tiltak som foreslås i hovedprosjektet er i tråd med mange tiltak statlige myndigheter vil stimulere med tanke på å svare på disse nasjonale utfordringene. Det bør derfor være realistisk å håpe på at det vil være mulig å skaffe en vesentlig del av prosjektmidlene fra sentrale myndigheter, og finansieringsplanen innebærer at hovedsatsing 2 finansieres med støtte fra i hovedsak statlig programmer.

Prosjektbeksrivelsen for prosjektet Lindesneslosen kan du laste ned her: pdfProsjektbeskrivelse_-_Lindesneslosen.pdf642.5 KB 

Søknader om prosjektfinansiering: