Handlingsplan for likestilling

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

2013-10-29-four way puzzle people 400 clr 4883Regionalt Likestillingsutvalg for Lindesnesregionen har startet sitt arbeid med å  utarbeide forslag til en felles handlingsplan for likestilling i kommunene i regionen. Arbeidet er forankret i Regionplan Lindesnes 2009. Likestillingsutvalget vil ha klart forslaget innen sommerferien 2014.