Lostjenesten i Lindesnesregionen (gammel)

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

figure helping up friend 400 clr 10801

Prosjektet skal motvirke utenforskap og medvirke til at dropout fra jobb og utdanning reduseres. NAV, Vest-Agder fylkeskommune m.fl. vil være viktige samarbeidspartnere for kommunene i dette prosjektet. Dersom det lykkes å få fullfinansiert prosjektet vil det i første omgang ha en varighet på 3 år, og en økonomisk ramme på ca. 5,5 mill. for kommunenes andel. I tillegg kommer 2 prosjektmedarbeidere fra NAV og 2 prosjektmedarbeidere fra Fylkeskommunen.

Nedenfor kan du laste ned de foreløpige prosjektbeskrivelsen. Det er også mulig å laste ned rapporter og annet som det henvises til i prosjektbeskrivelsene, samt følge lenker til nettsteder det referers til.

 

Etablering av lostjenesten i Lindesnesregionen

pdfLast ned prosjektbeskrivelse med vedlegg

Dokumenter:  

pdfAFI-rapport 9/2013: Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid (Bragdø/Spjelkavik)

 
 Lenker: