Kulturstipend 2013

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Kulturstipend i Lindesnesregionen
Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt arbeid i Lindesnesregionen. Gjennom stipendene søker Lindesnesrådet å bidra til og tilrettelegge for utvikling av enkeltpersoner og grupper som virker innenfor kulturfeltet. Stipendene for 2013 ble utdelt 4. desember.

Lindesnesregionens kulturstipender for 2013 ble tildelt slik:

  • Kulturstipendet for hovedkategorien kunst/kultur tildeles Kristin Antonsen.
  • Kulturstipendet for hovedkategorien musikk tildeles Øyvind Liseth og Stolen Poems.
  • Kulturstipendet for hovedkategorien idrett tildeles Behrouz Habib.
  • I tillegg overføres stipendmidlene fra Åpen klasse til klassen for Kunst/kultur og tildeles Kari Røynlid og Mari Ormberg.

Regionen gratulerer!