Plan for likestilling og likeverd

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

stick figures scale 400 clr 6333Regionplan Lindesnes 2009 har som ett av sine tiltak at det skal utarbeides en regional handlingsplan for likestilling i Lindesnesregionen.

Det regionale likestillingsutvalget har representanter fra alle kommunen i regionen og har fått oppdraget med å utarbeide et forslag til en slik handlingsplan.

Likestillingsutvalget jobber ut fra et utvidet likestillingsbegrep, og skal utarbeide forslag til regional handlingsplan for likestilling og likeverd.

Her på regionens nettsider kan du følge arbeidet til Likestillingsutvalget bl.a ved å lese referatene fra møtene, samt finne dokumenter og planer som er aktuelle for arbeidet. Velg i menyen til venstre.