Regionale kulturstipend 2014

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Kulturstipend i Lindesnesregionen
Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt arbeid i Lindesnesregionen. Nå er tildelingen for 2014 klar:

-        Kulturstipendet for kunst tildeles Susanne Quist
-        Kulturstipendet for musikk tildeles Hanne Leland
-        Kulturstipendet for idrett tildeles Sebastian Dreyer Heldal
-        Kulturstipendet for åpen klasse tildeles Ann Helen Hestås

Les mer om stipendmottakerne i oppslag vedr. saken i avisen Lindesnes.