Dokumenter - neste møte i Lindesnesrådet

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

I mappenene nedenfor finner du dokumenter til neste møte i Lindesnesrådet. Klikk på mappen for å åpne.

Collapse All Collapse All
Expand All Expand All

 Ved å klikke på filnavnet åpnes filen i nettleseren, ved å klikke på ikonet til høyre for filnavnet åpnes filen i Adobe reader (dersom det programmet en er installeret på din maskin). I Adobe reader er det bedre funksjonalitet, bl.a. kan det navigeres ved hjelp av bokmerker i filen.