LEGEVAKTEN MED NYTT NAVN OG NYE LOKALER

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Mandal legevakt som navn eksisterer ikke lenger. Fra 1. oktober er legevakten en del av Lindesnesregionens medisinske senter - LRMS. Dette senteret er et interkommunalt patient with heart trouble 400 clr 7075samarbeid mellom Lindesnesregionens fem kommuner; Åseral, Audnedal, Marnardal, Lindesnes og Mandal. Fra starten er legevakten et samarbeid mellom Marnardal, Lindesnes og Mandal, og til sommeren blir også Åseral og Audnedal med i legevaktssamarbeidet.

Legevakten flytter inn i nye lokaler 9. oktober. Det er ikke så lange flytteturen: bare over gårdsplassen til nyoppussede lokaler, fremdeles i tidligere Mandal sykehus. Daglig leder Rune Myrmell og hans medarbeidere gleder seg til å kunne tilby innbyggerne gode tjenester i nye flotte lokaler!

Det blir få praktiske konsekvenser for brukere av legevakten. Legevakten beholder telefonnummeret 38 27 85 55, men får en ny inngangsdør.  

Foruten legevakten vil også LRMS bestå av en sengepost med fire senger som tas i bruk i november. Det kommer med mer informasjon om dette når det nærmer seg oppstarten. Dette blir et tilbud for innbyggerne i alle fem kommunene.

Tidligere Mandal sykehus samler en rekke ulike helsetilbud for innbyggerne i Lindesnesregionen. Foruten LRMS flytter også Spiggeren legesenter inn i oktober. Fra før er Sørlandet sykehus godt representert i lokalene ved voksenpsykiatri (DPS Strømme, Avdeling Mandal), barne- og ungdomspsykiatri (ABUP), ruspoliklinikk (ARA), ambulansetjenesten og blodbanken.

Myrmell & co ønsker velkommen til Lindesnesregionens medisinske senter – LRMS.