Ingeniørstudium desentralt

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Vi inviterer til informasjonsmøte i forhold til desentralisert ingeniørstudium på Sølvgarden i Valle den 10. desember og i Lygna Næringshage i Lyngdal den 16.desember i samarbeid med UiA.online classroom learning 400 clr 45491

Det er laget en konturer av studiet vi da skal presentere for potensielle søkere, bedrifter og kommuner.

Interessenter vil kunne bruke tiden frem mot studiestart på webbasert forberedende studie om de har behov for det.

Planen er å igangsette studet til høsten.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Per Storetvedt, 90176676.