Regional tjenesteutvikler - helse og omsorg - Ny spennende stilling:

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

regional tjenesteutvikler
Kommunene i Lindesnesregionen samarbeider på mange områder innenfor helse og omsorg, bl.a. gjennom Lindesnesregionens Medisinske Senter (LRMS), samt flere prosjekter innenfor velferdsteknologi, folkehelse, og gjennomføring av Samhandlingsreformen.

Nå skal samarbeidet innenfor helse og omsorg ytterligere forsterkes og videreutvikles ved opprettelse av fast stilling som regional tjenesteutvikler. Den som ansettes vil få en sentral stilling for fornying og videreutvikling av det framtidige helse- og omsorgstilbudet i kommunene i Lindesnesregionen. Stikkord er samhandling, utvikling og innovasjon.

Søknadsfristen er 3. august.

Regional tjenesteutvikler - helse- og omsorg

Samarbeidet innenfor helse og omsorg i Lindesnesregionen ledes av regionens Helsenettverk. Helsenettverket består av kommunenes kommunalsjefer innen fagfeltet. Lindesnesregionens medisinske senter er et interkommunalt samarbeid som består av legevakt, legevaktsentral og øyeblikkelig hjelp døgntilbud for regionens innbyggere. Lindesnesregionens medisinske senter vil i tiden fremover få utvidet sitt mandat til også å ha ansvar for øvrige interkommunale helsefaglige tilbud og stillinger, deriblant stillingen som regional tjenesteutvikler.

Regional tjenesteutvikler skal sammen med Lindesnesregionens medisinske senter og Helsenettverket:
- utvikle langsiktige strategier for helse og omsorg i regionen, samt bidra til gjennomføringen av disse
- utarbeide og iverksette en strategisk plan for det regionale samarbeidet som skal være førende for hvilke prioriteringer og utviklingstiltak som iverksettes.

Regional tjenesteutvikler skal:
- ha et overordnet ansvar for etablerte samarbeidsprosjekter.
- ha et overordnet ansvar for nye prosjekter.
- ha et overordnet ansvar for utvikling og samarbeid innen følgende områder: habilitering og rehabilitering, velferdsteknologi, psykisk helse og rus, barn og unge, kompetanseutvikling og rekruttering
- ha ansvar for å koordinere og ta initiativ til å søke prosjektmidler
- ta initiativ til og bidra til et godt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, deriblant Sørlandet sykehus HF og andre regioner på Agder.

KVALIFIKASJONSKRAV:

 Utdanning og erfaring
- Relevant høyere utdanning med videreutdanning innenfor ett eller flere av stillingens hovedarbeidsområder
- Erfaring fra ledelse av komplekse prosjekter
- Kjennskap til offentlig økonomistyring og planlegging

Personlige egenskaper
- Strategisk, analytisk og utviklingsorientert
- Tillitsvekkende
- God på samarbeid
- God skriftlig og muntlig formidlingsevne
- Selvstendig og strukturert med god gjennomføringsevne

Vi tilbyr
- En ny og innovativ stilling med store påvirkningsmuligheter
- Et aktivt, utviklende og engasjerende arbeidsmiljø
- Lønn etter avtale
- God pensjonsordning.

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder for Helsenettverket i Lindesnesregionen kommunalsjef Kjell Rune Olsen, telefon 907 46 227.

Søknad og CV kan du bare sende ved å bruke elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles i så fall på forhånd og gis mulighet til å trekke søknaden. 

Søk på stillingen på Åseral kommunes nettsider.