Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Muligheter for fiskeri

Norsk Institutt for Vannforskning NIVA og Havforskningsinstituttet har kartlagt mulighetene for utvikling av næring knyttet til marin sektor i Agder. Rapporten peker på en rekke muligheter (og noen begrensninger) i forhold til utvikling av kystbasert næringsvirksomhet i Agder. De ulike næringsmulighetene er inndelt og vurdert innenfor fem ulike kategorier; 1) verdiskaping basert på høsting av marine organismer, 2) verdiskaping basert på havbruk. 3) verdiskaping basert på havbeite og oppfôring av levende fangst, 4) verdiskaping basert på økosystemrestaurering, og 5) verdiskaping basert på reiseliv og turisme.

Rapporten kan du lese her.