Lindesnesregionen deltar i Næringsforesight

Skrevet av Øyvin Moltumyr. i kategorien Nyheter

Det skal lages en næringsforesight for Agder. Her skal en se på næringsutviklingen i Agder i et 20-årsperspektiv med tanke på å sikre et fremtidsrettet, omstillingsdyktig og robust nærings- og arbeidsliv. Det er Kristiansand kommune som har tatt initiativet til dette arbeidet. Lindesnesregionen ble invitert til å delta sammen med de andre regionrådene i Agder.

I bakgrunnsmaterialet er følgende oppgaver skissert;

  • Analysere trender og drivkrefter for vekst og verdiskaping som vil forme fremtidens næringsliv i Agder i et 20 års perspektiv

  • Det skal med bakgrunn i analysen beskrives forskjellige fremtidsbilder for regionen

  • Det skal beskrives utviklingsmuligheter for Agders nærings- og arbeidsmarked

Arbeidet skal munne ut i en rapport. Det er en ambisjon at rapporten skal ha praktisk betydning for ulike næringer i Agder som både kunnskaps- og beslutningsgrunnlag.

Akademiske miljøer i Norge og utlandet er invitert til å gi tilbud på gjennomføring av arbeidet. Kristiansand kommune, som er oppdragsgiver, forventer allikevel at arbeidet gjennomføres med medvirkning fra næringslivet og andre aktuelle miljøer i Agder.

Næringsforesight-studien er ikke knyttet opp mot bestemte bransjer, men skal fokusere på de mest sentrale næringene med størst potensiale for fremtidig vekst og verdiskaping i Agder, med fokus på utvikling av eksisterende (bl.a. med utgangspunkt i eksisterende næringsklynger Node, Eyde, Digin og Usus m.fl.). Detaljhandel skal allikevel være en del av analysen. Grunnen til dette er at bransjen gjennomgår store omstillinger med hensyn til trender, ny teknologi, nye brukerbehov og logistikk. I tillegg sysselsetter detaljhandelen svært mange personer både i Kristiansandsregionen og Agder totalt, og er dermed en sentral næring

Lindesnesregionen bidrar til undersøkelsen med 100 000 kroner fra Lindesnesfondet.