Øyvin Moltumyr ny daglig leder i Lindesnesregionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Øyvin Moltumyr overtar som daglig leder i Lindesnesregionen 1. september.Unge Moltumyr beskåret og justert

Øyvin har arbeidet i Åseral kommune siden 1992 og har tittelen næringssjef. Han har også det daglige ansvaret for kommunens arbeid med miljøvern.

Øyvin har kontor i Åseral rådhus og nås på telefon 38 28 58 00 og
911 36 483. Epostadresssen er .

 
 

Slutter som daglig leder i Lindesnesregionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Dagfinn Lauvsland har siden februar 2013 vært daglig leder i Lindesnesregionen, men slutter for å bli prosjektkoordinator i kommunereformprosjektet Nye Lindesnes fra 1. september. Lauvsland skal fortsatt være saksbehandler for styret i Lindesnesfondet  
.

Lindesnesregionens handlingsplan for likestilling og likeverd

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

LiLUV planndesnesrådet vedtok 3. juni Lindesnesregionens handlingsplan for likestilling og likeverd.

Handlingsplanen er utarbeidet av Regionalt likestillingsutvalg, og utkast til plan har vært på "høring" i regionens 5 kommunestyrer. Det er en gjennomarbeidet og godt forankret handlinsplan som nå er vedtatt. Likestillingsutvalget har ansvaret for oppfølging og igangsetting av planens tiltak.

Klikk på bildet for å åpne handlingsplanen.

Bruk menyen til venstre for å finne mer informasjon bl.a. om likestillingsutvalgets arbeid, og om prosessen fram mot endelig plan.

 

Forebygging av vold i nære relasjoner

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

FVNR 2Kommunene i Lindesnesregionen ønsker å forebygge vold i nære relasjoner. I den sammenheng har regionen utarbeidet en felles veileder som på en praktisk og forståelig måte gir kunnskap om vold, hva du skal gjøre, og hvem du kan kontakte hvis du er bekymret. ,

Lindesnesregionens SLT koordinator har hatt ansvaret for å koordinere arbeidet med veilederen.

Klikk på bildet eller denne lenken for å laste ned veilederen.

Klikk på denne lenken for å lese om veilederen i avisen Lindesnes.

Ved å klikke på "Les mer ..." nedenfor finner du bl.a. noen faktaopplysninger om omfanget av vold i nære relasjoner.

(Lindesnesregionen har også utarbeidet en veileder for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Den finner du ved å klikke på denne lenken).

Hvordan forebygge psykiske lidelser?

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

LindesneslosenDet er beregnet at psykiske lidelser koster Norge 185.000.000.000 kroner i året (185 mrd.). Og det er bare den økonomiske siden av saken. Til sammenlikning er beregnede kostnader ved kreftsykdom 128 mrd.

Hvordan forebygge? Det var tema for minikonferansen ved Mandal videregående skole i regi av Lindesneslosen. Professor Arne Holte fra Folkehelseinstituttet hadde scenen i 2 timer.