BLI INGENIØR I LINDESNESREGIONEN

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

teacher and student 400 clr 11776Høsten 2015 starter Universitetet i Agder, i samarbeid med regionene Lindesnes, Lister og Setesdal, en delvis desentralisert ingeniørutdanning i bachelorprogrammene byggdesign, mekatronikk (maskin), og fornybar energi.

I den delvis desentraliserte utdanningen kan noen av emnene i ingeniørutdanningene følges lokalt fra  regionene og det planlegges streaming av en del av forelesningene. Timeplan med undervisningsdager for høstsemesteret vil være klar ca. 15. juni. Søknadsfrist 15. april.

Les mer om studiene på nettsidene til UiA

Se annonse for studietilbudet:

BLI SYKEPLEIER I LINDESNESREGIONEN

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

doctor bandaging up patient 400 clr 6807UiA tilbyr et desentralisert studium i sykepleie i Lister, Lindesnes og Setesdal. Studiet starter høsten 2015 og gjennomføres med samlinger, videokonferanser og nettbasert læring. Det betyr at studentene ikke behøver å fl­ytte fra regionen for å fullføre studiet.

Det blir informasjonsmøter på Byremo og i Lyngdal 11. februar. Se annonse for studiet og infomøtene:

Info om sykepleiestudier ved UiA: www.uia.no/studier/sykepleie3 

Regionale kulturstipend 2014

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Kulturstipend i Lindesnesregionen
Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt arbeid i Lindesnesregionen. Nå er tildelingen for 2014 klar:

-        Kulturstipendet for kunst tildeles Susanne Quist
-        Kulturstipendet for musikk tildeles Hanne Leland
-        Kulturstipendet for idrett tildeles Sebastian Dreyer Heldal
-        Kulturstipendet for åpen klasse tildeles Ann Helen Hestås

Les mer om stipendmottakerne i oppslag vedr. saken i avisen Lindesnes.

Åpning av LRMS

Skrevet av Ellen Ubostad Haaland. i kategorien Nyheter

Ordforerer klippe snora

Tysdag 2. desember var dagen då Lindesnesregionen sine 5 ordførarar sto samla framfor det gamle sjukehuset i Mandal, og kunne erklære Lindesnesregionens medisinske senter (LRMS) for opna. Dagleg leiar Rune Myrmell og styreleiar Ellen Ubostad Haaland ønskja alle velkomne, det var mange som hadde møtt opp - både tilsette, rådmenn, og andre som ville ønskje LRMS til lukke med dagen.  Mellom andre kom utsendinga frå sjukehuset med blomar og helsing.
Mari Lindal frå Lindesnes kulturskule song og spela før det blei avslutta med kaffe og kake. Kaka var pynta med den nye logoen for Lindesnesregionens medisinske senter.

Klikk på "Les mer .." og sjå bilder frå åpninga ...

 

Ingeniørstudium desentralt

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Vi inviterer til informasjonsmøte i forhold til desentralisert ingeniørstudium på Sølvgarden i Valle den 10. desember og i Lygna Næringshage i Lyngdal den 16.desember i samarbeid med UiA.online classroom learning 400 clr 45491

Det er laget en konturer av studiet vi da skal presentere for potensielle søkere, bedrifter og kommuner.

Interessenter vil kunne bruke tiden frem mot studiestart på webbasert forberedende studie om de har behov for det.

Planen er å igangsette studet til høsten.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Per Storetvedt, 90176676.