Vegpakke for Lindesnesregionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

figure painting street 400 clr 12685Lindesnesrådet bestemte i desember 2013 at det skulle utarbeides forslag til en "vegpakke" for Lindenserregionen; "Lindesnespakken". Det har nedsatt en interkommunal arbeidsgruppe som har arbeidet med Lindesnespakken og andre veirelaterte tema.

Arbeidgruppen har hatt nær dialog med Statens vegvesen og fylkets veimyndighet. Kommunene informeres og konsulteres av sine representanter i arbeidsgruppa.

Her på Lindensesregionens nettsider legges det ut informasjon og relevante dokumenter i forhold til arbeidet med Lindesnespakken. Arbeidsnotatene fra møtene i arbeidsgruppen legges også ut slik at alle som ønsker det kan holde seg oppdatert om arbeidet med Lindesnespakken.

Velg fra menyen til venstre.

Vegpakke for Lindesnesregionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Dokumentarkivfigure painting street 400 clr 12685

I mappenene nedenfor finner du dokumenter som kan være av interesse i forhold til utarbeidelse av vegpakke for Lindesnesregionen. Klikk på mappen for å åpne.

Kom gjerne med forslag til andre dokumenter som bør legges ut.

Vegpakke for Lindesnesregionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Presseklippfigure painting street 400 clr 12685

Nedenfor finner du en del presseklipp som på en eller annen måte er atuelle i forhold til Linesnespakken.

Kom gjerne med forslag til andre aktuelle presseklipp du kommer over.

Filnavn
An Adobe Acrobat file 2015-02-19-LA-Ordføreren svikter næringen Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2015-02-18-LA-Kondolerer med rødt Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2015-02-18-LA-Jubler for nye E 39 Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2015-02-16-FVN-Lover snarlig E 39-svar Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2015-02-14-LA-Trasevalg på vent Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2015-02-10-FVN-Veiønsker stanset opp Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2015-02-04-LA-Vil ha E 39 lengst nord Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2015-02-04-LA-Irriterende veikompromiss Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2015-01-29-FVN-Jobber for ny E39 Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2015-01-21-FVN-Regjeringen kan ikke love at E39 til Stavanger blir ferdig på 10 år Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2015-01-14-LA-Nye E39 på høring Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2015-01-12-LA-Nå bestemmer veivesenet seg Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-10-20-LA-Samferdselssatsing og ambisjoner (Hoksrud) Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-10-09-LA-Ingen veimilliarder til nye E39 Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-10-08-FVN-Ingen E 39-milliarder Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-08-14-FVN-Anbefaler full gass på E39 (Hoksrud) Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-08-13-FVN-Til Stavanger på under 2 timer (Solvik-Olsen) Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-07-02-LA-Bystyret må omgjøre E39-vedtak Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-07-02-FVN-Ny E39...så fort som mulig Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-06-05-FVN-Slik kan nye E39 bli i fremtiden Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-06-04-FVN-Viktig allianse (leder) Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-06-03-LA-Unisont krav om E39-prioritering Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-06-03-FVN-Forlanger firefelts E39 fra Kristiansand til Stavanger Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-05-24-LA-Transportkomiteen - Vil prioritere \"dødsveien\" Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-05-07-LA-Helt ny vei til Spangereid Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-05-05-FVN-Varsler firefelts vei til Lyngdal Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-05-03-LA-Maktkamp om vei (leder) Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-05-03-LA-Krangler om veivalget Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-05-03-FVN-Forundret over vei-vedtak Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-05-02-FVN-Overkjørt av E39-vedtak Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-04-30-LA-Grønt lys for vegipakke Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-04-26-FVN-Kan sikre firefelts E39 Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-04-25-LA-Droppet veibombe Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-04-09-LA-Tar veipakken til regjeringen Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-03-17-FVN- Riksvei 460 fra Vigeland til Lindesnes Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-02-24-LA-Bomstasjonene kommer Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-02-24-FVN-Har planlagt firefelts vei i 50 år Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-02-12-LA-Redd for egne barn (E39) Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-02-12-FVN-Solvik-Olsen-Fire felt til fremtiden Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-02-03-FVN-Setesdølene vil ha vei nå Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-02-02-FVN-Bommen i Setesdal er historie Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2014-01-27-FVN-E39 til Stavanger i en plan Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2013-12-05-LA-E39 i det uvisse Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2013-03-08-FVN-Ingen veiløfter i sør Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2013-03-05-FVN-Behov for 4-felts vei Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer
An Adobe Acrobat file 2013-02-23-LA-Veibehov Download Preceding File Preview in Google Docs Viewer

Vegpakke for Lindesnesregionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Arbeidsgruppa for utarbeidelse av forslag til Lindesnespakken har følgende sammensetning:figure painting street 400 clr 12685

 • For Marnardal kommune: Helge Sandåker (leder)
 • For Mandal kommune: Harald Øyslebø (nestleder
 • For Mandal kommune: til og med 2014: Linda Verdal
 • For Mandal kommune: fra og med 2015: Kenneth Hjort Rafaelsen
 • For kommunene Audnedal og Åseral: Odd Arne Ougland
 • For Lindesnes kommune: Janne Fardal Kristoffersen

I tillegg deltar som faste observatører i møtene i arbeidsgruppa:

 • Samferdselssjef Vidar Ose, Vest-Agder fylkeskommune
 • Regionsjef Johan Mjåland, Statens Vegvesen
 • Leder av SAM-utvalget Kåre Glomsaker, Vest-Agder fylkeskommune

Daglig leder i Lindesnesregionen Dagfinn Lauvsland er sekretær for arbeidsgruppa.

Regionalt likestillingsutvalg

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Likestillingsutvalget valgperioden 2015 - 2019stick figures scale 400 clr 6333

 • For Marnardal kommune: Anju Manneråk (leder)
 • For Audnedal kommune: Unni Nilsen Husøy (nestleder)
 • For Mandal kommune: Bodil Margrethe Haugland Ruud
 • For Lindesnes kommune: Stanley Tørresen
 • For Åseral kommune: Helene Håverstad