Plan for likestilling og likeverd

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Dokumentarkivstick figures scale 400 clr 6333

I mappenene nedenfor finner du dokumenter som kan være av interesse i forhold til utarbeidelse av Handlingsplan for likestilling og likeverd. Klikk på mappene for å åpne.

 

 

Kom gjerne med forslag til andre dokumenter som bør legges ut.

Lindesneslosen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Kommunereformen - dokumenter

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Lindesneslosen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Kommunereformen - presseklipp

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Presseklipp
group chat interaction 400 clr 9894

Nedenfor finner du en del presseklipp som på en eller annen måte er atuelle i forhold til Kommunereformen.

Kom gjerne med forslag til andre aktuelle presseklipp du kommer over.