Velg tema

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

 

figure pointer side 400 clr 10655

 

Velg tema ved å la pekeren hvile på "TEMA"i menyen over.

Lindesneslosen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

visionary figure pointing 400 clr 4129Lindesnesrådet vedtok i møte 6. september å forsøke å finansiere prosjektet "Lindesneslosen".
Bakgrunnen for prosjektet er at kommunene i Lindesnesregionen har et høyt antall unge uføre og et stort antall unge Arbeidsavklaringspenger.  Dersom en hadde kommet ned på en andel tilsvarende landsgjennomsnittet, så ville det gitt en reduksjon på hhv 35 og 33 %. Omregnet til personer tilsvarer det hhv 26 og 63 personer. Dersom det lykkes å finansiere prosjektet vil det etter planen bli gjennomført i perioden 2014 - 2016 og ha en budsjettramme på ca. 20 mill.

Handlingsplan for likestilling

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

2013-10-29-four way puzzle people 400 clr 4883Regionalt Likestillingsutvalg for Lindesnesregionen har startet sitt arbeid med å  utarbeide forslag til en felles handlingsplan for likestilling i kommunene i regionen. Arbeidet er forankret i Regionplan Lindesnes 2009. Likestillingsutvalget vil ha klart forslaget innen sommerferien 2014.

 

Kulturstipend 2013

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Kulturstipend i Lindesnesregionen
Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt arbeid i Lindesnesregionen. Gjennom stipendene søker Lindesnesrådet å bidra til og tilrettelegge for utvikling av enkeltpersoner og grupper som virker innenfor kulturfeltet. Stipendene for 2013 ble utdelt 4. desember.