Lostjenesten i Lindesnesregionen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Kommunene i Lindesnesregionen har i samarbeid med bl.a. NAV og Vest-Agder fylkeskommune utviklet og planlagt det 3-årige prosjektet «Lindesneslosen». Prosjektet figure helping up friend 400 clr 10801finansieres av Barne- og familiedep., Sørlandets kompetansefond, Fylkesmannen, NAV, Lindesnesfondet og kommunene i regionen.

Prosjektet har som sin viktigste målgruppe ungdom som står i fare for å falle ut av utdanning eller jobb, eller som kanskje allerede har gjort det. Prosjektet og dets samarbeidspartnere skal sørge for at ungdommen får individuell, tilpasset oppfølging og gjennomfører planlagt utdanning, eller kommer i ordinært arbeid.

For å lykkes med dette skal prosjektet samordne innsats fra NAV, Fylkeskommunen og kommunene i regionen, og utgjøre et helhetlig tilbud til ungdommene. Prosjektet bygger på prosjektet «Overganger, samarbeid og koordinering» som siden 2009 har pågått ved Mandal videregående skole med gode resultater. Lostjenesten er på mange måter en videreføring og kraftig utvidelse av dette tilbudet. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) vil drive følgeforskning på Lindesneslosen og bistå faglig.

I menyen til venstre finner du mer informasjon om prosjektet Lindesneslosen.

Jobbe i prosjektet?

Nå skal det ansettes prosjektleder og veiledere (klikk på lenkene for å gå til stillingsannonsene (Ekstern lenke: Mandal kommune)

Om Lindesneslosen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Følg prosjektet Lindesneslosen: På prosjektets nettsider ellerFacebook

Kommunene i Lindesnesregionen har i samarbeid med bl.a. NAV og Vest-Agder fylkeskommune utviklet og planlagt det 3-årige prosjektet «Lindesneslosen». Prosjektet figure helping up friend 400 clr 10801finansieres av Barne- og familiedep., Sørlandets kompetansefond, Fylkesmannen, NAV, Lindesnesfondet og kommunene i regionen.

Prosjektet har som sin viktigste målgruppe ungdom som står i fare for å falle ut av utdanning eller jobb, eller som kanskje allerede har gjort det. Prosjektet og dets samarbeidspartnere skal sørge for at ungdommen får individuell, tilpasset oppfølging og gjennomfører planlagt utdanning, eller kommer i ordinært arbeid.

For å lykkes med dette skal prosjektet samordne innsats fra NAV, Fylkeskommunen og kommunene i regionen, og utgjøre et helhetlig tilbud til ungdommene. Prosjektet bygger på prosjektet «Overganger, samarbeid og koordinering» som siden 2009 har pågått ved Mandal videregående skole med gode resultater. Lindesneslosen er på mange måter en videreføring og kraftig utvidelse av dette tilbudet. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) driver følgeforskning på Lindesneslosen og bistå faglig.

I menyen til venstre finner du mer informasjon om prosjektet Lindesneslosen.

Nye Lindesnes

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

group chat interaction 400 clr 9894

Høring Planprogram

Som en videreføring av Kommunereformprosjektet Nye Lindesnes har by-/kommunestyrene i Lindesnes, Marnardal og Mandal vedtatt å legge ut forslag til planprogram for kommunedelplan 2017 – 2027 til offentlig ettersyn i perioden 31. mars – 12. mai. Høringsperioden er nå utløpt.

Nedenfor finner du høringsdokumentene og høringsuttalelser som er kommet inn. I mappen med høringsuttalelser finner du også et notat med Prosjektgruppas kommentarer til den enkelte uttalelse.

Referater og andre dokumenter fra utredningsprosjektet finner du ved å klikke på denne lenken.


Om Kommunereformen

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

group chat interaction 400 clr 9894

 Fra nettsidene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

"Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn.

Det er 50 år siden forrige kommunereform og kommunene har fått betydelig større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang. Samtidig har den statlige detaljstyringen økt, og kommunene har de senere år flyttet flere oppgaver inn i interkommunale samarbeid. Regjeringen ønsker kommuner som er bedre rustet til å håndtere oppgavene de har, og som kan møte de utfordringer og nye oppgaver som kommer i årene fremover.

Regjeringen vil vise mer tillit til lokalpolitikerne og gi kommunene mer handlingsrom. Alternativet er fortsatt sentralisering."

I menyen til venstre finner du mer informasjon om Kommunereformen og kommunene i Lindesnesregionen.

Kommunaldepartementet har lagt ut en del "verktøy" for kommunereformen på nettstedet www.kommunereform.no.

Midtre Agder

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

group chat interaction 400 clr 9894

Kommunene Hægebostad, Audnedal, Marnardal og Åseral deltar i utredningsprosjektet Midtre Agder.

På nettsidene til Audnedal kommune er det lagt ut dokumenter fra prosjektet. Klikk på lenken.