Lister, Lindesnes og Setesdal - felles fokus på kompetansepolitikk!

i kategorien Nyheter

Foto: Setesdal regionråd/ Marit Kvaale

www.setesdal.no: Janne Fardal frå Lindesnesregionen, Ingunn Foss frå Lister kompetanse og dagleg leiing - her med Per Storetvedt frå Lindesnes og Hallfrid Os-Andersen er viktige samarbeidspartar for Setesdal. I lag har dei tre regionane og Universitetet i Agder funne ein god modell for distriktsvennlege studium- som gjer at UIA kan femne og vere ein viktig kompetanseleveranør for heile Agder. I kvar region er det ein studiestad - knytt til vidaregåande skule. Jan Telhaug frå Byremo er ein av dei. På biletet er UiA representert ved Kari Brodtkorp, Jørn Stordalen og Kari Kruger Grasaas som har hand om sjukepleierutannninga både dei som vart uteksaminert i 2012 og det nye opptaket hausten 2012. (Foto: Setesdal regionråd/ Marit Kvaale)

Skal bli mer synlig!

i kategorien Nyheter

Per Storetvedt (Foto: Lindesnes Avis)Lindesnes Avis 20.august 2012. Lindesnesregionens arbeid skal bli mer synlig nå som regionens egen nettside endelig er på plass. Lindesnesregionen har vært i drift siden august 2008. I sommer fikk de eget nettsted. Før ville et nettsøk på stikkordet «Lindesnesregionen» lede til turistkontorets side www.lindesnesregionen.com. Siden i sommer har www.lindesnesregionen.no vært operativt med nyheter fra Lindesnesregionen og Lindesnesrådet. Daglig leder Per Storetvedt er ikke enig i at regionens arbeid har vært en godt bevart hemmelighet. Les mer i Lindesnes Avis

100 vil bli sykepleier med desentraliserte studier

i kategorien Nyheter

Ronny Løkås100 vil bli sykepleiere med UiAs tilbud om heltidsstudier i distriktet som førstevalg. Det er 2,5 søkere til hver av de 40 studieplassene. Lister-regionen har flest søkere.

Sykepleierutdanning med normal studieprogresjon og desentralisert undervisning er åpenbart populært. Blant kvinner – det er 96 kvinner og 4 menn i søkerbunken.

- Mange søker på basis av realkompetanse, forteller opptaksleder ved UiA, Ronny Løkås.