Eksempeldokumenter - helsesamarbeid

i kategorien Helsenettverket


Dokumentene nedenfor er samlet inn i forb. med Utredningsgruppa for Lindesnesregionens Medisinske Senters (LRMS) sitt arbeid med å utforme avtaledokumenter og planer for LRMS.

Dokumentene er for Utredningsgruppas interne bruk. En del av dokumentene er utkast og ikke ferdig bearbeidet. Flere interkommunale helsefaglige samarbeid er bedt om å oversende dokumenter. de publiseres nedenfor etter hvert som vi mottar dem.

Dokumenter fra Indre Namdalen:

pdfIndre Namdalen - ÅRSRAPPORT LINA 2012.pdf337.34 KB

 

Indre Namdalen - AVTALE OM LEGEVAKT PR 26. feb 2013.docx

Indre Namdalen - LINA - ny avtale 2013.pdf

pdfIndre Namdalen - AVTALE OM LEGEVAKT PR 26. feb 2013.docx3.79 MB

Dokumenter fra Orkdalsregionen:

 

Dokumenter fra Værnesregionen:

 

Andre dokumenter: