Lindesnesfondet

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Vedtekter

Fondets midler skal brukes til næringsutvikling i Lindesnesregionen og primært nyttes til prosjekter som ligger innenfor fylkesdelplanen Regionplan Lindesnes 2009, men med særlig vekt på nyskapning og kompetanse. Se dokumentene nedenfor for detaljert informasjon.

Styret for fondet utgjøres av regionens 5 ordførere, samt fylkesordfører. Innkomne søknader behandles i fondsstyret 2 ganger årlig. Søknadsfrister er 31.3 og 30.9.

Søknader sendes fortrinnsvis elektronisk fra nettstedet www.regionalforvaltning.no:
(velg 10-Vest-Agder til høyre i bildet, og deretter Lindesnesfondet).

Styrets sekretær er Dagfinn Lauvsland:
, tel. 901 19 005.

 

pdfVedtekter for Lindesnesfondet.pdf

pdfRetningslinjer for Lindesnesfondet.pdf

pdfRegionplan Lindesnes 2009