Nye Lindesnes kommunereformprosjektet

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

group chat interaction 400 clr 9894

Kommuene Audnedal. Lindesnes, Marnardal og Mandal gjennomførte i perioden september 2014 - mars 2015  kommunereformprosjektet Nye Lindesnes. 
Prosjektet munnet ut i et forslag til planprogram for en ny sammenslått kommune.

Etter behandling i kommunestyrene besluttet Audnedal å ikke gå videre i prosjektet, mens Lindesnes, Marnardal og Mandal vedtok å  fortsette prosessen ved å legge ut planprogrammet til høring i perioden 31.3.15 - 12.5.15. Høringsperioden er nå over.
Klikk på denne lenken for å se høringsdokumentene og mottatte høringsuttalelser.

Nedenfor finner du møtereferater og andre dokumenter fra utredningsprosjektet:

Kommunestyrebehandlingen av planutkastet:

 Referater, presentasjoner og andre dokumenter fra møter i prosjektet:

Økonomiske konsekvenser:

Åpne i pdf (eget vindu)
 

Nye Lindesnes planprogram

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter

Styringsgruppa for prosjektet Nye Lindesnes oversendte i mai 2015 Planprogram for kommunedelplan 2015 – 2027 til kommunestyrene i Lindesnes, Mandal og Marnardal for videre behandling. group chat interaction 400 clr 9894

Nedenfor kan du laste ned planprogrammet.

 By-/kommunestyrene behandlletr i juni 2015 sak vedr, videre veivalg i forbindelse med Kommunereformen Saksutredninger og vedtak finner du ved å klikke på denne lenken.

Referater og andre dokumenter fra utredningsprosjektet: klikk på denne lenken.
Høringsdokumenter, mottatte høringsuttalelser, mv.: Klikk på denne lenken.

Kommunereformen i by-/kommunestyrene

Skrevet av Dagfinn Lauvsland. i kategorien Nyheter